Yrityksille

Pätevyys on kilpailukykytekijä. Kilpailuetu syntyy, kun löytää sopivimman – juuri oikean ihmisen, oikeaan tehtävään.

Yritys menestyy, kun sen arvokkain pääoma – ihmiset – löytävät organisaatiosta itsensä oloisia haasteita; tekevät oikeita asioita, oikeassa paikassa, oman osaamisprofiilinsa mukaisesti, itseään kehittäen. Kun työntekijät menestyvät, yritys menestyy.

Monesti osaajat löytyvät oman talon sisältä, mutta yhtä usein lisävoimia etsitään ulkopuolelta. Kehittämämme Match2Talent® -menetelmän avulla löydät nopeasti ja kustannustehokkaasti kuhunkin tehtävään sopivat ihmiset. Me sovellamme modernia digitaaliteknologiaa sekä datapohjaista analytiikkaa asiakasyritystemme HR-strategian tueksi uudella tavalla,

tyonantajat

Etsitkö:

Tukea organisaation kehittämiseen

360°arvioinnit

Avainsanat:  Kehittämistarpeiden tunnistaminen, Johtamispalaute, Tulevaisuuden ohjaus- ja vaikuttamisväline, Digitaalinen prosessi, Räätälöitävät mittarit, Face-to-face palautteet

Kompetenssikartoitus

Avainsanat: HRM-analytiikka, Henkilökunnan sitoutuminen, Koulutustarpeiden hahmottaminen, Potentiaalin tunnistaminen, Tulevien rekrytointitarpeiden ennakointi, Yksilölliset kehityssuunnitelmat, Kuormittamaton prosessi, Viitekehys kehityskeskustelulle, Nopea toteutus, Digitaalinen prosessi

Myynnin auditoinnit

Avainsanat: Myyntiprosessin menestystekijät, Vahvuuksien validointi, Kehittymisen alueet, Klousaustaidot, Motivaatiotekijät, Hyvän myyjän ihanneprofiili, Online-työmenetelmä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Keinoja rekrytointiprosessin tehostamiseen

Tehtävän vaatimusprofiilin määrittely

Avainsanat:  Menestymisen edellytykset, Toivotut kompetenssit, Odotetut käyttäytymismallit, Ei-toivotut ominaisuudet, Sopivuustekijät, Osaamisprofiili, Digitaalinen työskentelymenetelmä, Työpaikkailmoituksen sisältö

Kandidaattien hankinta

Avainsanat: Laaja kokemus liike-elämästä, Kattava verkosto, Tehtäväilmoittelu, Passiivisten hakijoiden aktivointi, Työpaikkailmoitukset, Digitaaliset kanavat, Valmiiksi testatut kandidaatit

Hakemusten käsittely ja esikarsinta

Avainsanat: Syrjimätön menetelmä, Digitaalinen prosessi, Anonyymi työnhaku, Sopivuus ja pätevyys, Suuri tietojenkäsittelyn kapasiteetti, Nopea palaute, Parempi työnantajamielikuva

Kompetenssi- ja taitoarvioinnit

Avainsanat: Sertifioitu testiympäristö, Tarkkaa tietoa valintatilanteisiin, Suoritustason arviointi, Kehityskohteiden tunnistaminen, Relibiliteetti ja validiteetti, Laaja kielivalikoima, Tehokas online-menetelmä, Laadukkaat raportit

Haastattelut ja referenssit

Avainsanat: Strukturoitu haastattelu, Kokeneet asiantuntijat, Testitulosten verifiointi, Motivaatiotason varmistaminen, Videohaastattelut, Referenssien tarkastaminen

Yrityksen oman haastatteluprosessin tukeminen

Avainsanat: Kvalitatiivinen viitekehys, Yksilölliset haastatteluraportit, Syrjimätön menettelytapa, Valinnan helpottaminen, Työnantajamielikuvan parantaminen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Outplacement

M2Talent on luotettava kumppani yrityksen outplacement-toimenpiteissä. Poistuvien henkilöiden välittömään aktivointiin kannustava työllistämisohjelmamme muodostuu kolmesta toisiaan täydentävästä toimenpiteestä.

Digitaalisen työnhaun valmennus

Avainsanat:  Työnhaun kanavat ja menetelmät, Digitaalisen työnhaun perusteet, Sosiaalinen media rekrytoinnissa, Digitaalinen jalanjälki, Työnhaun tasokkaat asiakirjat Näkyvä ja näkymätön työmarkkina, Fiilis x tekniikka = uusi työpaikka

Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen

Avainsanat: Digitaaliset itsearvioinnit, Laadukkaat kehittymisraportit, Henkilökohtainen hissipuhe, Laadukas profiili

Työmarkkinoille aktivoituminen

Avainsanat: Oman profiilin aktivointi, Match2Talent-prosessi, Sopivien työpaikkojen tunnistaminen, Uusien mahdollisuuksien hahmottaminen, Löydettävyyden varmistaminen, Uudelleensijoittuminen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Suorahakupalveluja

Yritysjohto, keskijohto, asiantuntijat, avainhenkilöt

Avainsanat:  Näkymätön prosessi, Laaja verkosto, Liike-elämän kokemus, Luottamuksellisuus,  Tasokas testaus ja raportointi, Joustava suorahaku, Omien kandidaattien mukaanotto, Kohdennetut kutsut, Tasalaatuinen informaatio

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä