M2Talent Oy ja Adinum Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen Koulutusseteli-palveluun liittyvästä yhteistyöstä. Koulutusseteli on Adinum Oy:n kehittämä palvelukonsepti, jonka avulla työnantajat voivat täyttää työsuhteen päättymiseen liittyvän koulutusvelvollisuutensa.

Työsopimuslain 7 luvun 13 §:n mukaan, vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävän työnantajan on tarjottava tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanomalleen työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään koulutukseen ja valmennukseen, jos työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Säännöksen tavoitteena on edistää tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanottavien työntekijöiden mahdollisimman nopeaa uudelleentyöllistymistä.

Adinum Oy:n Koulutusseteli keventää työnantajien hallinnollista taakkaa tarjoten yrityksille helpon sekä kustannustehokkaan tavan täyttää koulutusvelvollisuus ja työntekijälle puolestaan mahdollisuuden valita itse haluamansa koulutus tai valmennus.

Mazhr customer

Mazhr®-palvelu auttaa tunnistamaan kehittymistarpeet ja sopivat työpaikat

M2Talent Oy:n digitaalinen Mazhr®-palvelu on osoittautunut tehokkaaksi avuksi uuden uran suunnitteluun ponnisteluissa. M2Talent Oy:n ja Adinum Oy:n yhteistyösopimuksen myötä Koulutussetelin palvelukokonaisuuteen kuuluu nyt olennaisena osana työntekijän tekemä osaamiskartoitus, joka auttaa henkilöä arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan ja sitä kautta valitsemaan juuri omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivaa koulutusta sekä uusia urapolkuja.

- Yhteistyömme Koulutussetelin kanssa tarjoaa Mazhr-palvelullemme uuden markkinointikanavan, jonka kautta tavoitamme tehokkaasti työuran saranakohdissa olevia yksilöitä. Palvelumme tasokkaat työelämän testit antavat asiakkaillemme arvokasta tietoa henkilökohtaisista vahvuuksista sekä kehittymisen kohteista. Parempi tietoisuus omista luontaisista ominaisuuksista parantaa merkittävästi henkilön mahdollisuuksia työllistyä tehokkaasti uudelle uralle – kertoo M2Talent Oy:n toimitusjohtaja Janne Vainio.

Tutustu tarkemmin: