Uusi digitaalinen työllistämisinnovaatio, Mazhr®, takasi voiton M2Talent Oy:lle pääkaupunkiseudun yhteishankkeen kilpailutuksessa.

Pääkaupunkiseudun Korko-hankkeen tavoitteena on vauhdittaa korkeakoulutettujen akateemisten pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ja helpottaa työnantajien ja tekijöiden kohtaanto-ongelmaa uudenlaisella toimintatavalla.

Voitto julkisessa tarjouskilpailussa

Hankkeen alkukartoituksen työkaluksi valittiin M2Talent Oy:n kehittämä Mazhr®-palvelu. Uudenlainen digitaalinen palvelu mahdollistaa kandidaattien työnhaussa keskeisten ominaisuuksien digitaalisen tunnistamisen ja hyödyntämisen. M2Talent Oy:n toimitusjohtaja Janne Vainion mukaan perinteisessä cv:ssä henkilön luontaiset käyttäytymistavat, työelämäarvot sekä motivaatiotekijät eivät nouse esille työnantajien kaipaamalla tavalla. Mazhr®-palvelussa oman potentiaalin mallintaminen digitaaliseen, hyödynnettävään muotoon on tehty helpoksi.

Digitaalinen palvelumalli tuo nopeutta, kustannustehokkuutta ja uudenalaisia ulottuvuuksia työllistämisprosessiin. Työllistämisen ohella palvelun tuottamaa henkilökohtaista dataa hyödynnetään Korko-hankkeen henkilösparrauksissa. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa hankkeen asiakkaita eteenpäin uutta uraa rakentaessaan.

Vainio korostaa Mazhr®-palvelun etuja myös työnantajien näkökulmasta:MAZHR BR – Kopio

”Lukuisien pätevien kandidaattien joukosta on nyt mahdollista löytää tehokkaasti ne sopivimmat yrityksen haastatteluprosessiin. Kohtaanto-ongelman taklaaminen digitaalisella matching-palvelulla auttaa molempia työmarkkinan osapuolia keskittämään voimavaransa itselle sopiviin kohteisiin”

Sopimus voimassa vuoden 2018 loppuun

Korko-hankkeen ja M2Talent Oy:n solmima yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun. Palvelun tavoitteena on auttaa 600 akateemista pitkäaikaistyötöntä uuden suunnan löytämisessä työuralleen. Hankkeen toteutusaika on 2.1.2017–31.12.2018. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit. Hanketta hallinnoi Espoon kaupunki

Lisätietoja:

  • M2Talent Oy, Toimitusjohtaja Janne Vainio, 0400 400171, janne.vainio(at)m2talent.fi
  • Korko-hanke, Project Manager Armiliisa Pakarinen, 043 827 0919, armiliisa.pakarinen(at)espoo.fi

Tutustu myös:Korko-hanke