M2Talent Oy on aloittanut Jyväskylän Yliopiston tietotekniikan laitoksen ja IBM:n kanssa kehitysprojektin, jonka tarkoituksena on hyödyntää kognitiivisen teknologian ja data-analytiikan tuomia mahdollisuuksia Mazhr® -palvelun kehittämisessä.

MAZHR sign inProjektissa tutkitaan ja sovelletaan IBM:n Watson älypilven mahdollisuuksia yksilön uraan, ominaisuuksiin sekä eri työtehtäviin liittyvien suurten tietoaineistojen analysoinnissa. Data-analytiikan avulla kehitetään mm. Mazhr® -palvelun algoritmiä eteenpäin. Kehitysprojektin pilottiryhmänä toimivat Yliopiston Informaatioteknologian opiskelijat.

M2Talent Oy on valinnut kehitysprojektiin yhteistyökumppanikseen Jyväskylän Yliopiston, sillä se on M2Talent Oy:n tavoin, IBM:n partner keinoälyyn perustuvan teknologian hyödyntämisalueiden kehittämisessä.

Mazhr®- palvelu on mobiili, globaalisti skaalautuva palvelu, joka auttaa urasuunnittelussa ja työn haussa. Mazhr® on ”Älykäs urasuunnittelun ja työnhaun assistentti taskussasi.”

Lisätietoja:   Jane Moilanen   (040 5034009)