Organisaation rakennemuutoksen yhteydessä henkilöstön kulttuurillinen yhteensopivuus voi erottaan onnistuneen ja epäonnistuneen implementaation.

Johdin 2000-luvun alussa suurta rakennemuutosta, jossa kolmen eri toimintakulttuurin ammattilaisista piti muodostaa yksi yhteen suuntaan kasvua rakentava liiketoimintayksikkö.   Oli kasvusta hurmaantuneita, kyykytykseen tottuneita ja jatkuvaan epävarmuuteen kasvatettuja asiantuntijoita. Heterogeenisesta lähtökohdasta huolimatta perinteinen työtyytyväisyyskysely ei toteennäyttänyt suuria eroja eri heimojen välille.

M2Talent auttaa motivaatiotekijöiden kartoituksessaOrganisoin esimiehille workshopin, jossa ammattitaitelijan opastuksella osallistujat pääsivät maalaamaan omista muutokseen liittyvistä tuntemuksistaan taulun. Kankaalle öljyvärein maalatut työt kehystettiin ja tauluista muodostui ”taidenäyttely” työpaikan ruokalan seinille.  Kuvat kertoivat peloista, iloista ja odotuksista enemmän kuin tuhannet sanat. Uuden strategian haasteet tulivat läpinäkyviksi ja ratkaisuja pystyttiin hahmottamaan esimiesten ja organisaation kanssa yhdessä rakentavalta, uudenlaiselta pohjalta. Otimme pienen askeleen kohden kulttuurillista yhteensopivuutta. Uskon, että osa 2000-luvun alussa maalatuista tauluista koristaa edelleen henkilöiden työhuoneita.

Suurten muutosten yhteydessä yrityksen henkilöstön arvojen ja motivaatiotekijöiden yhdenmukaisuus saattaa olla se tekijä, joka ratkaisee uuden strategian jalkautuksen kohtalon.  Onkin äärimmäisen tärkeää perehtyä läpi henkilöstön niihin tekijöihin, jotka ovat kullekin tärkeitä työelämässä motivoitumisen kannalta.  Kulttuurilliseen yhteensopivuuteen kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kasvavissa yrityksissä.  Kasvuyrityksen johdon suurimmat haasteet eivät aina ole niitä liiketoiminnan totuttuja liikevaihtoon ja volyymiin liittyviä tekijöitä. Vaikeimmat johtamisen haasteet liittyvät yleisesti henkilöstön määrän kasvun tuomiin ongelmiin.

Tunnistatko oman organisaatiosi kulturillisen yhteensopivuuden?

Yritys menestyy, kun sen arvokkain pääoma – ihmiset – löytävät organisaatiosta itsensä oloisia haasteita; tekevät oikeita asioita, oikeassa paikassa, oman osaamisprofiilinsa mukaisesti, itseään kehittäen. Kun työntekijät menestyvät, yritys menestyy.  Jos sinun organisaatiosi on siinä elinkaaren vaiheessa, jossa henkilöstön määrää lähtee vääjäämättä kasvuun, ole yhteydessä meihin. Autamme sinua tunnistamaan nykyisten ja tulevien ammattilaistesi kompetenssien ohella myös koko organisaation kulttuurillisen yhteensopivuuden. Kilpailuetusi syntyy, kun löydät pätevyyden ohella myös sopivimman ihmisen oikeaan tehtäväänsä.