Digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet tulevat muuttamaan sekä yritysten, että yksilöiden käsitykset työnhaun menettelytavoista. Algoritmi jyrää intuition ja sosiaalisen median yhteisöt syrjäyttävät perinteiset ruutupaperiperusteiset hyväveliverkostot.  Digitaalisuuden mahdollisuuksille pidetään juuri nyt lukuisia juhlapuheita, koska se on trendikästä.

Olemme järjestäneet loppuvuoden aikana useita digitaalisen työnhaun perusteisiin johdattavia valmennustapahtumia. Ajatustenvaihto pitkäaikaistyöttömien kanssa opettaa nöyräksi.  Kiitos kaikille osallistujille hyvästä palautteesta. Keskustelumme ovat vahvistaneet käsitystämme digitaalisuuden mahdollisuuksista työllistämisen ratkaisemisessa.   Yhdestä asiasta olen näiden keskustelujen perusteella entistä vakuuttuneempi. Digitaalinen työnhaku ei ole yksinomaan tekniikkalaji.

KUVA5Digitaalisuus käsitetään elinkeinoelämän parissa liian usein tietojärjestelmähankkeena.  Tämä ajattelu johtaa kalliille sivupolulle samalla tavalla kuin käsitys CRM:stä yksinomaan tietojärjestelmänä.  Mikäli työnhaussa digitaalisuutta tulkitaan puhtaasti työnhaun evoluution seuraavana teknologiaportaana, ollaan harhateillä.  Sähköpostilla lähetetty CV ei ole arvoltaan postin kantamaa paperiversiota juurikaan arvokkaampi eikä haku- ja avainsanoja pursuava digitaalinen profiilikaan edistä työllistymistä, mikäli sähköiseen muotoon luotu uratarina ei ole johdonmukainen.

Digitaalisen työnhaun valmennuksissamme olen kohdannut lukuisia teknisestä näkökulmasta täydellisiä LinkedIn-profiileja, joissa oikeaoppisesti avainsanoja toistetaan tekstin sisällä toinen toistaan kekseliäämmällä tavalla.  Tekniikkalajin säännöillä tarkasteltuna profiilit ovat erinomaisia, mutta inhimillisessä käsittelyssä osin jopa kelvottomia. Hyvä happotesti oman LinkedIn-profiilin käyttökelpoisuudesta on sen tulostaminen palvelun tarjoamassa PDF-muodossa cv:ksi.

Digitaalinenkin profiili kohtaa hakukone- ja algoritmi-rumban jälkeen lopulta ihmisen, jonka tehtävänä on ymmärtää eteensä saamaa informaatiota usein varsin rajallisessa ajassa.  Usko tai älä, melko usein se digituotos tulostetaan lopulta paperille perinteiseen tapaan. Ja jos sanan ”summary” merkitys ei ole sinulle aiemmin auennut, voin sen verran vihjata, että se ei ole ainakaan mitään, mikä A4-arkin pinta-alana mitattuna jatkuu useammalle sivulle.

Digitaalisuus tarjoaa työllistymisen ja rekrytoinnin prosessiin disruptiivisia ratkaisuja aivan lähitulevaisuudessa. Teknologian innostamasta hypestä huolimatta rekrytointitilanteessa ihminen kohtaa kuitenkin lopulta ihmisen.  Elämän perusasiat eivät muutu digitaalisessakaan yhteiskunnassa. On kyettävä hallitsemaan normaalit vuorivaikutustilanteet kunniakkaasti vaikka se ei olisi itselle luontevaa.  Ole rohkea vaikka vain 30 sekuntia kerrallaan.  Se kannattaa työnhaussa.